Tel: 0266 321 012
office@bankfalvakozbirt.eu
Csikbankfalva, Hargita megye

🔍
 
 
HELYNEVEK BIBLIOGRÁFIA
ÁBRAHÁM IMRE Pannonhalma nagyközség történelmet idéző helynevei. In: MNyTK 209 (1997), p. 313–318. — Kiveszett szavak új gyűjtésű földrajzi nevekben. In: NÉ 15 (1993), p. 18–20. — Miért Nyul a Nyúl? Gondok egy község nevének írásos alakjával. In: MNy. 89 (1993), p. 483–484. — Művelődéstörténeti tanulságok Pannonhalma és környéke helyneveiben. In: MNyTK 183 (1989), p. 62–65. — A Győrszentmárton > Pannonhalma helynévváltoztatás valódi indítékairól. In: Nyr. 108 (1984), p. 493–494. ADAMIK MIHÁLYNÉ—MOLNÁR AMBRUS Mezőberény határának története és helynevei. In: Mezőberény története 1–2. Edited by SZABÓ FERENC. Mező¬berény 1973. 2: p. ...
(2010-01-10)
 
 
Helynévmutató, Bánkfalva
Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
HELYSÉGNÉVTÁR
Bancu (Ciucsângeorgiu, HR) Csíkbánkfalva.
# Név: 1839, 1850, (O.T.), 1863 Bánkfalva; 1857 Csik Bánfalva; 1873, 1880 Bánkfalva (Csik-); 1890 Csik-Bánkfalva. # Névvált. (1956) mn. Bankfalva. # Nemz. 1839 székely, oláh. # Nyelv: 1873 magyar. # Közigazg. 1839, 1863 Csikszék, Alsó-Csikszék; Közigazg. 1850 Udvarhelyi katonai ker. Csikszeredai krz. Csikbánkfalvai alkrz.; 1857 Székelyudvarhelyi ker. Csikkozmási j.; (O.T.) Udvarhely (Székelyföld) tvh. Csik Szeredai ker.; 1873 Csik szék, Csik-Szent-Mártoni j.; 1880, 1941 ...
(2010-01-10)
 
 
A KÉTNYELVŰ FELIRATOK HASZNÁLATA
Folosirea inscripţiilor bilingve
(2010-01-10)
 
 
 
 
 
copyright 2016 Csíkbánkfalva közbirtokosság
design btz