Tel: 0266 321 012
office@bankfalvakozbirt.eu
Csikbankfalva, Hargita megye

🔍
 
 
Csík népe és népesedési viszonyai
Csík népe és népesedési viszonyai CSÍK NÉPÉT három jelleg határozza meg: túlnyomó többségében székely, ka- tolikus és őstermelő. A magyar területeken csak Csongrád, Heves és Hajdú megye mutat hasonló egységet, s talán még emlegethetnénk Győrt és Somogyot, ha az összehasonlítás volna a célunk, ámde pusztán csak jelezni kívánjuk, hogy a né- pesség faji, vallási és foglalkozási megoszlásában nagy egységekkel találkozunk, melyek döntően befolyásolják a népélet minden megnyilvánulását. A népesség fejlődését, sajnos, nincs módunk két évszázadnál nagyobb idő- közben tanulmányozni. Gösseli kamarai kiküldött jelentése 1703-ból ...
(2009-01-05)
 
 
ORBÁN BALÁZS BÁNKFALVA FEKVÉSÉRŐL
Al-Csík topographiai körvonalozása. A Nagy-Mező. Haram hegyesse. Jajgató. A Lok, vagyis a Fissák völgye. Szent-György. Alkatrészei, vásárai, gyümölcse, temploma. Tompos István és Szebeny István emléke. Iskolák Sz.-Györgyön. Kálvária. Az Óriás, hozzá kötött regék, régi műtöredékek. Ilyés András püspök. Pap halála. Bánkfalva. Kotormány. Ménaság-Ujfalu. A székely amazonok. Az Ördöngös és Borda havasok. Borda szele. Ménaság, temploma, oltára, harangjai. Gyógyforrásai. Csík népének szaporasága. Potyánd. Kostelek. A negyedfél megye havasai...
(2009-01-05)
 
 
 
 
 
copyright 2016 Csíkbánkfalva közbirtokosság
design btz