Tel: 0266 321 012
office@bankfalvakozbirt.eu
Csikbankfalva, Hargita megye

🔍
 
 
BÁNKFALVI ÁLLAMOSíTÁSOKRÓL
A szovjet ellenőrzés alá került kelet-európai államok jelenkori történelmének egyik meghatározó és mindmáig kiható eseménye a gazdaság állami irányítás alá vonása volt. A romániai államosítás történetének monografikus feldolgozása még várat magára. Rendelkezünk ugyan ebben a témában íródott alapművekkel, ezek azonban szemléletmódjuk és módszerük miatt elavultnak tekinthetőek.[1] Nyilvánvaló, hogy 1989 előtt a pártszellemben vagy pártutasításra íródott munkák más szempontból és más értékrendszer alapján közelítik meg az eseményeket...
(2010-01-10)
 
 
 
 
 
copyright 2016 Csíkbánkfalva közbirtokosság
design btz