Tel: 0266 321 012
office@bankfalvakozbirt.eu
Csikbankfalva, Hargita megye

🔍
 

Mottó:

 „ Akármekkora áldozatot követel szent hitünk és faji jogaink bátor megvallása, vállalnunk kell azokat. Erre kötelez őseink becsülete, saját lelkiismeretünk és gyermekeink tiszta jövője. Félre a sötét gondolatokkal,félre a kétségbeeséssel! Nekünk helyt kell állnunk. Ezt a földet elhagyni nem szabad, mert ez a miénk. Őseink vére és könnye puhította a barázdákat itt, drága hamvaik porladnak Erdély szent röge alatt. Mi nem vagyunk itt idegenek, mi itthon érezzük itt magunkat"

 Márton Áron püspök

 

 

A Közbirtokosság tíz éve a falu szolgálatában

 

          Kedves  Elnök úr,legutóbb amikor beszélgettünk, épp elindultak azok a  folyamatok amelyek révén a helyi közösség számára olyan értékeket sikerült a Közbirtokosságnak elérnie, amelyek révén sokkal minőségibb, lakhatóbb élet körvonalazódott Bánkfalván

    Valóban, 6 évvel ezelőtt már szép eredményeink voltak, akkorra már sikerült visszaszereznünk erdeink és legelőink jelentős hányadát, sikerült megvásárolnunk a Közbirtokosság székházát, sikerült azt felujítanunk, kibővítenünk. De így igaz, azóta rengeteg más megvalósításunk is van, hála Istennek folyamatosan tudtunk dolgozni és eredményeink nem maradtak el.

          Igazából az Akó-kapunál álló székely kapuhoz tudnám hasonlítani a mi munkánkat. Jelt, jeleket kívántunk és kívánunk hagyni, a helyi közösséget úgy akarjuk szolgálni, hogy eredményeink révén olyan stabil és minőségi szolgáltatásokhoz jussanak, amelyeket sem a megye, sem a helyi önkormányzat nem sikerül biztosítani, így aztán egyszerre dolgozunk falunk szociális-gazdasági-oktatási-kulturális-egyházi-sport és szabadidős életének jobbítása érdekében.

Egy kapuállítás mindig fontos esemény az ember, egy közösség vagy akár egy régió életében.A kapu a család, a közösség és a nagyvilág között áll. Feliratai befele és kifele egyaránt fontos erkölcsi értékeket, intelmeket és jókívánságokat fogalmaznak meg.

          Hogy mit is jelent számomra az Akó-kapu? Egy személyes élményem szeretném most megosztani Önökkel: kisgyerekkoromban, mikor életemben először mentem szekérrel Csíkszeredába, megkérdeztem édesapámat, amint emlegette, hogy az Akó-kapunál járunk éppen, hogy ugyan hol van itt a kapu, hol lehet, amikor itt nem látszik semmiféle kapu? Erre ő röviden csak annyit felelt: ezt a helyet itt, így, ennek hívják fiam!. Emlékszem mennyire elképedtem, hiszen nem láttam még egy kicsike kaput sem ezen a helyen. Aztán felnőtt koromban értettem meg, hogy az Akó-kapu kifejezés az évszázadok folyamán, itt Alcsík közepén azt a helyet jelezte, ahol az országútból kiszakad a Fiság-völgyébe vezető útszakasz. Így történhetett meg, hogy hosszú időn keresztül létezett ugyan tudatunkban és nyelvileg is kifejeztük, nevet adtunk ennek a helynek, de emitt semmiféle kapu nem állt eleddig.

          A szó jelentését még mindig  titok övezi, de mi Csíkszentgyörgy, Bánkfalva, Menaság Közbirtokosságai úgy gondoltuk, hogy amíg a megfejtés megérkezik, vagy ahelyett tennünk kell valamit, s az a legjobb amit tehetünk, ha valóban egy kaput állítunk ide, erre a HELYRE. Ime, a kapunév immár felvésve áll erre a kapura, fogalom és tárgy egymásra találtak  2004 decemberében. A Molnár György és fiai által faragott kapu több üzenetet is hordoz. leolvashatjuk róla:

                   Isten hozott a Fiság völgyében,

                    Utas, ha erre jössz, s igaz úton jársz, e kapun belül szeretetre találsz,

                   Tamási Áron szavait: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne...

               Lehet, hogy ez a világ legnagyobb székelykapuja, de az is megeshet, hogy mégsem, ez most itt nem is érdekes, lehet, hogy a rekordok könyvébe is beleillik ez a kapu, lehet, h. mégsem, tény az, hogy minket nem a nagyotakarás vezérelt, hanem  a hagyományos motivumkincs tisztelete, a tájjal összhangban álló helyes arányok felmutatása. Ez a kapu megtalálta nevét, ez a név megtalálta kapuját. Ez a kapu az otthonosságot jelképezi, a Fiság völgye közösségeinek, lakosságának hitvallását. Mi, az elnökség, ezzel a hitvallással végezzük mindennapi munkáinkat is.

Ez a kapu tárva nyitva áll minden ideutazó előtt, ugyanakkor pedig a szépbe, jóba, jobb jövőbe vetett hitünket is megmutatjuk általa. Mi ezek reményében élünk, alkotunk, így tesszük a dolgunk, legjobb tudásunk szerint.

 

Melyek az elmúlt évek fontosabb  közbírtokossági megvalósításai??

          Nem kívánok részletekbe bocsájtkozni, az öntömjénezés  amúgy sem kenyerem, nekem sem és kollégáimnak sem,  a megvalósításaink pedig  szépen mutatják hol tartunk. A teljesség igénye nélkül sorolom ezeket, de előrebocsájtom, hogy könnyû dolgom volt elnökként, mert stabil, hûséges és jó munkaerőt képviselő vezetőséggel illetve kollégákkal valamint Vezetőtanáccsal dolgozom együtt. Munkánk, megvalósításaink közösek, ezúton is  szeretettel megköszönöm munkájukat. Itt kell elmondanom illetve köszönetet nyilvánítanom falunk közméltóságainak is, személyesen főesperes úrnak és munaktársainka, iskolaigazgatónőnknek és a tanári, tanítói, óvónői munkaközösségnek, a falunkban tevékenykedő vállalkozások vezetőinek, hogy  rendszeresen és gyümölcsöző módon együttgondolkodhatunk falunkat érintő közös kérdésekben. Támogatásuk, bíztató szavaik nagy segítséget jelentenek munkánkban.

·         a legfontosabb eredmény talán a vagyon visszaszerzése volt, 2002-től errefelé, ez egy folyamatos és fárasztó munka volt, de nem adtuk fel. Jelenleg 4ooo hektárra tehető a Közbirtokosság területe, ebből 3400 hektár erdő és 600 hektár legelő. A weboldalon található fotótárat ajánlom egyébként a figyelmükbe, minden megvalósításunk bemutatásra került, megörökítettük a jövő, unokáink számára azokat az eredményeket amelyeket alább sorolok. Ezért itt csak említés szintjén sorolom a megvalósításokat, bővebben a fotótár mutatja be azokat.

·         A Közbirtokosság Székháza: megvásároltuk, teljesen felujítottuk, majd kétszer is modernizáltuk, bővítettük. Így itt kap helyet az összes iroda, gyûlésterem, vendégszobák az emeleten, valamint a mezőgazdasági támogatási kifizetések irodája is.Ízléses, szép kerítéssel és esztétikus székelykapuval diszítettük. Ugyanígy felujítottuk és modernizáltuk a kotormányi mûvelődési házat is.

·         Professzionális fafeldolgozó üzemet építettünk ki, - részben egy európai uniós pályázatnak köszönhetően is - ezt folyamatosan modernizáljuk.

·         A Kápolnáinkat, a Szent Anna Kápolnát, a Kálvária Kápolnát és a Szent János Kápolnát teljesen felujítottuk, újrafedtük, új kerítéssel és szekélykapúkkal láttuk el valamint fûtésrendszerrel is.

·         Templomunkat, kápolnáinkat a bánkfalvit és a kotormányit is teljesen felujítottuk, modernizáltuk, a templomunk orgonáját is felújítottuk, a kotormányi számára új kerítést és székelykaput állítottunk.

·         A falunk plébániáját, annak összes épületét, valamint a kápláni lakást is  teljesen felújítottuk, modernizáltuk, a manzárdon vendégszobákat alakítottunk ki.

·         A  falu számára modern ravatalozót építtettünk közösen a Körösmény Jenőfalva tizesekkel, új úttal, tágas parkolóval, pihenőhelyekkel láttuk el

·         A Közbirtokossági faluház teljes felujítása: ez egy multifunkcionális közösségi ház, itt kapott helyet a családorvosi rendelő,  a fogászati rendelő, az állatorvosi rendelő, a gyógyszertár, vendégszobák és gyülésterem valamint a személyzet számára szolgálati lakosztályokat alakítottunk ki.

·         Teljesen felújítottuk két rendben is a Bánkfalvi Közbirtokossági Faluházat, szakmai szempontból teljesen felszereltük, 300 személyes étkészlettel,  konyhafelszereléssel, konyhával láttuk el, új kerítéssel és ízléses, szép székelykapuval diszítettük.

·         Iskolánkat, óvodánkat kiemelten támogattuk, beszálltunk a fûtésrendszer kiépítésébe, az épületek modernizációjába.

·         Útakat építettünk, köveztünk, makadámutakat csináltunk, lehetővé téve így a biztonságos közlekedést.

·         Egyik legnagyobb megvalósításunk a Csobányos felé vezető kövezett út elkészítése, hiszen 2008-ig csak szekérút vezetett ide. Három Közbirtokosság összefogásával sikerült mindez: a  Bánkfalvi, a Csíkszentgyörgyi,  és a Csekefalvi  Közbirtokosságok közösen viteleztük ki ezt a hatalmas értékû munkát, 24 kilométeres útat építettünk meg. Hogy mit jelent mindez?? Eleddig 15o kilométeres kerülővel lehetett csak erdeinkből kitermelni és hazaszállítani a fát... s ezért amíg nem volt meg ez az út jószerével "befele", Moldva felé termeltek ki , most lehetővé vált, hogy a hazajövetel végett egyhatodára csökkentett, minőségi úton minden fát Csíkba szállíthassunk. Kb. 6000 hektár összefüggő erdőterületről tud az érintett összes közbirtokosság kitermelni és hazahozni fát. Ez nagy nagy érték mindannyiunk számára. Arról nem is beszélve, hogy a tagságnak évente kb 3000 köbméter fát tudunk innen szétosztani.

·          A faluban pallókat ácsoltunk, modernizáltunk, hidakat építettünk fel és újítottunk fel, segítvén a nehezebben megközelíthető falurészek közlekedését.

·         A Közbirtokosság  a falu kulturális életének legfőbb támogatója, közösen a Márton Ferenc Általános Iskolával színdarabokat, kortárstalálkozókat és  Fúvószenekart is mûködtetünk.

·         A falu iskolai,  civil és egyházi ünnepélyeinek szebbé tételéhez rendszeresen hozzájárulunk, magyar állami ünnepeken, falunapon, a falu búcsújain támogatjuk a rendezvényeket

·         Ajándékokkal látjuk el a falu gyerekeit karácsonykor és a falu lakóit úgyszintén, tekintet nélkül, h. tag-e vagy sem az illető.

·         Rendkívüli egyszeri segítségben részesítjük  az építkezőket, a tüzesetek károsultjait, a katasztrófákat elszenvedőket.

·         A falunak 2008-ig nem volt sportpályája, mi ekkor megvettük a területeket a gazdáktól közösen a Csikszentgyörgy-i Közbirtokossággal, bekerítettük,  és azóta mûködik a sportpálya.

·         A falu sporteseményeit is rendszeresen támogatjuk.

·         Az öregek napját kiemelten támogatjuk, nyugdíjasok kirándulását részben megfinanszírozzuk.

·         Az anyák napját kiemelten támogatjuk.

·          A bálokat, a szüreti bált, a kosaras bált farsangkor, a tanítók bálját illetve a házasemberek bálját kiemelten támogatjuk.

·          Édesbükkében csemetekertet és piknikezőt építettünk, elmondhatom, hogy saját csemetéinkből ültethetünk be évente sokhektárnyi területet.

·          Gazdaegyesületet hoztunk létre,  Európai Úniós szabványokkal rendelkező Tejcsarnokot építettünk, előbb említettem, hogy a 60 éve hiányzó állatorvosi rendelőt is be tudtuk indítani, a fiatal állatorvos heti két napot Bánkfalván rendel.

·         Az erdeink és legelőink területein meglévő illetve  újonnan létesített épületeket és épületegyütteseket (brigádszékhelyek, munkásszállások,  a kitermeléssel kapcsolatos szálláshelyek,stb.) megvásároltuk az Országos Erdészeti Hatóságtól és ezeket felújítottuk, modernizáltuk, lehetővé téve, hogy kitermelésben részvevők lakhatási viszonyai is javuljanak, ugyanakkor a tagság szabadidős tevékenységeit is támogatják ezek az épületek, többször előfordult, hogy bérbeadtuk  iskolai táborozási illetve a Megyei Vöröskereszt szervezetének rendezvényeire is. A megyei vadászegyesület számára lehetővé tettük, hogy a Közbirtokosság területén tevékenységeket folytasson, számukra épülethelyiséget is biztosítottunk. Ugyanígy a törpevízierőmû mûködtetőjével is szerződtünk,  szakmai tevékenységüknek helyet és épületet biztosítottunk.

 

Ejtsünk egy szót a sikertelenségekről is...

 

Tulajdonképpen csak egy sikertelenségről számolhatunk be: nem tudott leválni Bánkfalva a 2002-es évtől. Az éves közbirtokossági gyûlés az egyetlen alkalom a falu számára, hogy véleményt nyilvánítson. Ismétlődő kérés volt a falu részéről: Bánkfalva legyen független. 1960-ig a nagyközség helyett 3 község volt: Bánkfalva, Csíkszentgyörgy és Menaság Az akkori pártvezetés csinált egy mesterséges mamutközséget, Csíkszentgyörgy központtal. A Bánkfalvi Közbirtokosság vezetősége továbbította a falu népének a kérést a függetlenséget  illetően. A polgármester válasza az volt, hogy a 10 településből álló nagyközség lakóinak gondjait rendezni, igazgatni nagyon nehéz. A hozzáállás pozitív volt, ő is támogatta a leválást. Így került sor a referendumra 2010 március 21-én. Aztán a nagypolitika és a polgármester is kihátráltak a referendum támogatása mögül, arra buzdítva a másik két települést, maradjanak távol a szavazástól, és így az eleve sikertelenségre lett utalva. Véleményem szerint a törvény maga a hibás, hiszen ha a leválni akaró falu közakarata egyértelmû, a leválást illetően, akkor a másik 2 nagyfalunak nem volna szabad megakadályoznia a leválást. Más helyeken, ahol a politika is megfelelően támogatta a leválást, ott eredményes lett, akár annak árán is, hogy csak többszöri próbálkozásra sikerült. Bebizonyosodott , hogy ott ahol ez megtörtént az a község előbbre tudott lépni (pl. Kozmás, Mindszent, Szentimre, Madéfalva stb.). Ez a sikertelenség mégsem szegte kedvünk és akaratunk, mindettől függetlenül, évről-évre megvalósítottuk mindazt, amit felvállaltunk, és a Közbirtokosság éves fejlesztési tervében szerepelt.

Feladatainkban, kihívásainkban sem a politikum, sem a helyi önkormányzat - élén a polgármesterrel - támogatását nem élvezzük, függetlenként dolgozunk faluközösségünk és a tagság érdekeiért. A sikertelenég mellett is minden hasznos hivatallal jó viszonyt ápolunk.

 

Végezetül, hogyan tudná egy mondatban összefoglalni az elmúlt 10 évet?

 

A falu és egyben a község szociális-gazdasági- kulturális-egyházi- sport  jellegû úgy érzem, hosszútávon is igyekeztünk, igyekszünk bár részben orvosolni, ugyanakkor továbbra is állunk közösségünk szolgálatában, további tervek és elképzelések kivitelezésére kerül majd sor a következő években.

 

 

 

Rendhagyó beszélgetés Sándor Zoltánnal a Bánkfalvi Közbirtokosság elnökével

 1. Miért jöttek létre a Közbirtokosságok? Milyen igények szülték?

 A 2000-2004 közötti kormányzati ciklusban az RMDSZ támogatta a magántulajdont, különféle törvények születtek. Igy, akik élni akartak jogaikkal azok újra létrehozták a Közbirtokosságot. A közakarat döntött, a falugyûlés vezetőséget választott, ez felvállalta a falu ügyintézését. A levéltárakból begyûjtötték az igazoló okiratokat és leadták a kérést az egyesületi formára. A törvényszék szentesítésével újjáalakultak , megalakultak a Közbirtokosságok.

 

2. Kezdettől fogva részt vett ebben a munkában?

 Természetesen. Az elején másodállásban, cenzorként vállaltam feladatokat - hisz közben a Fonódában dolgoztam - majd egy mandátum után felkértek, hogy főállásban végezzem tovább a munkát. Mint minden születésnél, itt is találkoztunk nehézségekkel és ezeket a kezdeti nehézségeket le kellett küzdeni. Székházunk nem lévén, a vezetőség a Kultúrház egyik termében kezdte az életet.

2003-tól elnökként dolgozom, immár a második mandátumom közepénél tartok.

2003-ban megvásároltuk jelenlegi Székházunkat, amelyet teljesen felújitottunk és korszerûsítettünk.

Itt nem csupán a Vezetőség dolgozik, hanem igazi központ létezik. Hisz a Közbirtokosság ügyvivő testülete mellett itt kapott helyet a S.C. Carmen Silva S.R.L. is, a földalapú támogatások ügyintéző irodája, valamint a bánkfalvi Gátkötők Ifjúsági Egyesület székhelye is ott található.

A Közbirtokosság székházának gyûlésterme multifunkcionális, éppen ezért ez a helyiség könyvbemutatók, találkozók, - kisebb nagyobb, a falut érintő gyûlések, - valamint ünnepi rendezvények befogadóhelye is egyben. (bankettek, kicsengetési ebédek, ünnepi állófogadások stb)

 

3. Mit tart legfontosabbnak a Közbirtokosság munkájában?

Talán a legfontosabb feladat a tagság jogainak tiszteletben tartása, érvényesitése. Ugyanilyen horderejû feladat a falu közösségi életének segitése. Számos kérés érkezik az iskolánk, óvodánk , az egyház, az egészségügy, a kulturális intézmények , az ifjúság, valamint a sportolók részéről, amelyeket mindenképp támogatnunk kell.

 

A teljesség igénye nélkül szeretném kiemelni néhány fontos támogatásunkat:

1. templombelsőnk feljavitása

2. orgonánk javitása

3. a kápolnák főjavítása

4. az altizesi ravatalozó felépitése

5. az iskolák újrafedése, a fûtésrendrendszer kialakitása

6. az óvoda tetőszerkezetének cseréje

7. a kultúrház főjavítása, a fûtéshálozat felszerelésének megvalósítása, kulturált illemhelyek kialakitása

8. az orvosi, fogorvosi rendelők kialakítása

9. az ifjúság tevékenységeinek hathatós támogatása: szabadidős tevékenységek (tánccsoport, színikör, fitness-tanfolyam), illetve a sporttevékenységek támogatása (judo, futball,stb.)

10. a Szabók- hídjának újjáépítése, kisebb pallók építése, karbantartása

11. a falu útjainak karbantartásához történő hozzájárulás, kisebb-nagyobb utcák rendbetétele, kialakítása

12. az erdei utak rendszeres karbantartása és építése

13. a falunapok megszervezése, az ünnepi rendezvények anyagi támogatása

14. a Nyergestető-i és más helyszinek ünnepi rendezvényeinek anyagi támogatása

15. karácsonyi ajándékcsomagok készítése gyerekeknek és öregeknek

16. bármilyen természeti katasztrófa (tûzkár, vizkár stb.)után a falusfelek támogatása

17. a falu gázhálozata munkálatainak teljes mértékû finanszírozása

18. a községi futballpálya területének visszavásárlása közösen a csíkszentgyörgyi közbirtokossággal

A Közbirtokosság irodáinak kialakítása nem kis anyagi befektetéssel járt. Teljes bútorzat, birotika, a központi fûtés hálozatának kialakítása, számítógépes rendszer beszerzése, a vendégszoba kialakítása, stb. mind-mind kihívást jelentettek.

A Közbirtokosság vagyoni állományának (erdők, legelők, épületek) felmérése, telekkönyvezése, egyszóval: birtokba vétele is nagy anyagi erőfeszítést igényelt.

Figyelembe véve, hogy nagy kiterjedésû erdőségeink vannak, meg kellett oldanunk azt az égető problémát is, hogy megfelelő gépparkot vásároljunk, azért, hogy rendszeresen látogatni, ellenőrizni tudjuk javainkat. 120 km-es körzet megtétele, alig vagy erősen nehezen járható utakon nagy kihívást jelentett és jelent ma is, éppen ezért rendkívüli odafigyelést igényel a géppark rendszeres felülvizsgálata, cseréje, bővítése.

3400 ha körüli terület a sajátunk (erdők és legelők), ezek jelentős hányada Moldvába átnyúlik... Igen jelentős munka, ugyanakkor költségigényes is, hogy a természet által elpusztított részeket (széldöntések stb.) újratelepítsük. Eleddig kb. 3-400 ha-t ültettünk újra és ez a tevékenység folyamatos. Ugyanakkor kihívás számunkra az is, hogy a területeink 1/3-a rendszeres ápolást igényel (sarlózás , kapálás, tisztítás, stb.)

Figyelembe véve az erőteljes erdőirtásokat illetve illegális vágásokat, a legutóbbi idők törvényes rendelkezései nyomán - miszerint intézményesíteni kell az újratelepítéseket - egyszerûen eltûnt a facsemete a piacról, nem lehetett kapni megfelelő mennyiségben és minőségben.

Éppen ezért határoznunk kellett, hogy önerőből igyekszünk ennek a feladatnak is eleget tenni és megfelelő mennyiségû és minőségû facsemetét nevelünk mi magunk. Igy született meg faiskolánk, amelyben jelenleg 40-50 ha újratelepítésére elegendő növény termelődik.

 

4. Ahhoz, hogy a Közbirtokosság a törvénynek megfeleljen céget kellett létrehoznia. Hogyan mûködik ez? Milyen beruházásokat kellett eszközölnie?

 

Mint már említettem, a törvénynek megfelelően a Közbirtokosság kereskedelmi tevékenységének végzése érdekében létrehoztuk a S.C. Carmen Silva SRL-t. Alkalmaztuk a megfelelő szakembereket, megvásároltuk a gattert, illetve a hozzá tartozó kiszolgáló gépeket. (szalagfûrészek, stb.)

A jelenlegi géppark összetétele a következő:

- 1 db. ARO típusú terepjáró

- 1 db. Dacia - -papucsos

- 1 db. rönkszállító (PERIDOC)

- 1 db. TAFF (erdőkitermelő jármû)

Ahhoz, hogy gépeinket biztonságban tudjuk , megfelelően és rendszeresen javittassuk, kialakítottunk egy modern javítómûhelyt és meleggarázsokat. A személyzetnek pedig zuhanyzóval ellátott illemhelyet.

 

 

5. Fejlesztési tervek

 Ami a közbirtokosságot illeti terveink bőven vannak, az eddigi történések, fejlesztések minket igazolnak. A továbbiakban szeretnénk ugyanis létrehozni egy „PRO BANCU"- „BÁNKFALVÁÉRT" Egyesületet, amelyik egy faluvédő, falutámogató egyesület lesz, azzal a nem titkolt fő céllal, hogy mindent megtegyen Bánkfalva közigazgatási önállósulása és folyamatos fejlesztése érdekében.

A feladat nem kevés, lépésről lépésre haladva szeretnénk a vidékfejlesztő, faluturizmusra (is) fókuszáló feladatainkat kivitelezni. Ez az Egyesület mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a majdan önállóvá váló Bánkfalva közigazgatásának, intézményeinek illetve a Közbirtokosság élére is megfelelő szakembereket neveljen ki.

Szándékunkban áll az is, hogy a 2009-ben szakemberekkel elkészíttessük Bánkfalva monográfiáját, valamint a frissen létrehozott web-lapot, minden elképzelhető hasznos információval, tartalommal feltöltsük, ezáltal is segítséget nyújtva közösségünk minden tagjának.

Maximálisan tudatában vagyunk annak, hogy a Jóisten kegyelme nélkül ezt a rengeteg szép dolgot képtelenek lettünk volna Mi megvalósítani. Az első lépések nehézségei, a folytatásban elkövetett hibák, félreértelmezések mind-mind csapdahelyzetet jelentettek és , hogy végül sikerült megfelelő időben jó és ugyanakkor bátor döntéseket hozni, az a legteljesebb mértékben köszönhető az Úristennek. Természetesen kollégáim tanulékonysága is erősségünk volt, s marad is.

Mára elmondhatjuk, hogy kiforrt csapat, igazi értelemben vett csapat segíti a Közbirtokosság céljainak megvalósítását.

Ugyanakkor azt is szeretném kiemelten hangsúlyozni, hogy a tagság is rendszerint értette az idők szavát és segítőkészségükkel hozzájárultak a megvalósításainkhoz. Remélem ez a jövőben sem lesz másként, hisz kihívásaink folyamatosak, feladatunk bőven van.

 6. Mi az Ön személyes hitvallása?

 Önmagam számára az a legfőbb mérce, hogy valami maradót alkothassak, olyan munkákat vitelezzek ki, amelyeket unokáink is látni fognak. Ennek fényében igyekszem tenni a dolgom és minden építő szándékú kritikát elfogadok, azt kielemezve és beépítve mindenkori elképzeléseinkbe végezzük munkánk, közösségünk érdekében.

 

 

 

 

 
 
 
 
copyright 2016 Csíkbánkfalva közbirtokosság
design btz