Tel: 0266 321 012
office@bankfalvakozbirt.eu
Csikbankfalva, Hargita megye

🔍
 
 
Csík népe és népesedési viszonyai
CSÍK NÉPÉT három jelleg határozza meg: túlnyomó többségében székely, katolikus és őstermelő. A magyar területeken csak Csongrád, Heves és Hajdú megye mutat hasonló egységet, s talán még emlegethetnénk Győrt és Somogyot, ha az összehasonlítás volna a célunk, ámde pusztán csak jelezni kívánjuk, hogy a né- pesség faji, vallási és foglalkozási megoszlásában nagy egységekkel találkozunk, melyek döntően befolyásolják a népélet minden megnyilvánulását. A népesség fejlődését, sajnos, nincs módunk két évszázadnál nagyobb idő- közben tanulmányozni. Gösseli kamarai kiküldött jelentése 1703-ból az első szám- bavehető statisztika, majd az 1715. és ...
(2010-01-10)
 
 
 
 
 
copyright 2016 Csíkbánkfalva közbirtokosság
design btz